MENU
Het Fonds voor Soest helpt Soester(berger)s bij het waarmaken van hun lokale projecten.

Over ons

Geld overmaken naar goede doelen doet iedereen wel eens. Maar wat als je geld zou willen nalaten of schenken aan projecten die de gemeenschap in Soest en Soesterberg versterken? Dat kan bij Fonds voor Soest! Het idee achter het fonds is dat iedereen die de lokale gemeenschap een warm hart toedraagt een bijdrage kan leveren. Fonds voor Soest vloeit voort uit het landelijke concept Lokaal Fonds Nederland (LFN) (inmiddels opgegaan in LSA Bewoners). Dit werd ondersteund door de Rabobank Foundation, het Oranje Fonds, Fonds 1818 en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Sinds 2016 krijgt LFN van de Nationale Postcode Loterij jaarlijks een donatie. 

Als bestuur werken we onbezoldigd en hebben we trainingen gevolgd bij de landelijke organisatie. We zorgen er voor dat elke cent van iedere donatie terechtkomt in Soest en Soesterberg. Omdat het fonds zo transparant mogelijk wil werken, wordt het jaarverslag met daarin alle geldstromen jaarlijks gepubliceerd op de website.

Ons bestuur bestaat uit de volgende inwoners uit Soest en Soesterberg:

Frans Davelaar (voorzitter)
Armand Trippaers (penningmeester)
Peter van der Torre (secretaris)
Stan Uyland (algemeen bestuurslid)
Anita van den Berg (algemeen bestuurslid)
Magdaleen Timmermans (algemeen bestuurslid)
Wouter van Veeren (algemeen bestuurslid)

 

Je kunt ons bereiken per email via info@fondsvoorsoest.nl

In het Comité van Aanbevelingen van het Fonds voor Soest hebben zitting:

- Rob Metz 

- Rob Tuizenga

- Koos Nieuwland

- André Bolhuis

- Jacques van Ek

- Ellen Huberts

Stichting Fonds voor Soest

Veenbesstraat 110
3765 BC Soest

info@fondsvoorsoest.nl
Webdesign by RETO Copyright 2024 Fonds voor Soest