MENU
Het Fonds voor Soest helpt Soester(berger)s bij het waarmaken van hun lokale projecten.

Fonds op naam

Een donatie, schenking, legaat of erfstelling aan de Stichting Fonds voor Soest kan - binnen de doelstellingen van de Stichting - voorzien worden van een specifiek doel. Dit noemen wij een “Fonds op Naam”. U kiest zelf de naam en het bestedingsdoel van uw Fonds op Naam. Zo heeft u de mogelijkheid om uit uw naam bij te dragen aan een specifiek doel wat u wilt bedenken. Overlegt u met uw notaris, belastingadviseur of het stichtingsbestuur als u een dergelijk voornemen heeft. Laat dan tevens vastleggen of u uw persoonsnaam of een doelgerichte tenaamstelling wenst.

Een “Fonds op Naam” is mogelijk vanaf een bedrag van € 5.000,00. Een “Fonds op Naam” kunt u onderbrengen bij Stichting Fonds voor Soest. Het “Fonds op Naam” wordt vervolgens vermeld op de website van Fonds voor Soest. Ook worden de projecten/initiatieven en de bedragen die uit het “Fonds op Naam” zijn toegekend vermeld op de website en in het jaarverslag.

Stichting Fonds voor Soest

Veenbesstraat 110
3765 BC Soest

info@fondsvoorsoest.nl
Webdesign by RETO Copyright 2023 Fonds voor Soest